• Начало
 • Новини
 • Включи се в нашето предизвикателство "Сладка надпревара: Подготви се за есента"

Включи се в нашето предизвикателство "Сладка надпревара: Подготви се за есента"

Включи се в нашето предизвикателство "Сладка надпревара: Подготви се за есента"
31 август 2020

 

 

"Есен ... последната, най-хубава усмивка на годината."

Уилям Кълън Брайънт

 

Чек лист

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

"Сладка надпревара: Подготви се за есента"

  

 

 

 

РАЗДЕЛ 1.

 1. Организатор на играта
  • Организатор на Фейсбук играта "Сладка надпревара: Подготви се за есента" е „Алхинора“ ЕООД, ЕИК 204786392, със седалище и адрес на управление в с. Лозен,с. Лозен, ул.Лилия No 16. Адрес за упражняване на дейността: София, ж.к. Студентски град, бул. „акад.Б.Стефанов“ 14
  • Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на Фейсбук игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.
  • Организаторът на играта има правото едностранно да допълва или променя условията на играта спрямо българското законодателство. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

 

РАЗДЕЛ 2.

 1. Период на провеждане на играта
  • Играта се организира с рекламна цел за популяризиране на магазин BG сред фейсбук аудиторията. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 01.09.2020г. до 15.09.2020г. включително.

 

РАЗДЕЛ 3.

 1. Териториален обхват на Играта

 

РАЗДЕЛ 4.

 1. Механизъм и условия за участие в играта
  • Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да отговори на въпроса зададен на поста, да хареса страницата на: https://www.facebook.com/candiesbelio да тагне приятел. След края на играта, на 16.09.2020г. ще бъдат изтеглени ТРИМА късметлии, който ще спечели ваучери за пазаруване в магазина на стойност 50 лв.
  • Всички изпълнили условията Фейсбук потребители имат равни шансове за участие в жребия за наградата. Всеки потребител чрез тяхното изпълнение има право на еднократно участие - един коментар от един участник. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за „Алхинора“ ЕООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
  • Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват в тегленето на победителите.

 

РАЗДЕЛ 5.

 1. Награди в Играта
  • С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.
  • Наградата, определена за спечелилите участникци в Играта, е: ваучери за пазаруване в магазина на стойност 50 лв.(София, ж.к. Студентски град, бул. „акад.Б.Стефанов“ 14)
  • Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.

 

 

РАЗДЕЛ 6.

 1. Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите
  • Избирането на печелившия ще бъде определено чрез жребий. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници в играта.
  • След избирането на победителите се изтегля 2 (двама) резервени печеливши, за да заместят предходния изтеглен участник, при условие, че печелившият не потърси своята награда.
  • Печелившите участник от тегленето ще бъде обявен на 16.09.2020г. на Фейсбук страницата BG: https://www.facebook.com/candiesbelio.

До 1.10.2020г. включително победителят трябва да потърси своята награда, като ни пише Фейсбук съобщение или се свърже с нас на телефон +359 883689891

 • Ако спечелилият не потърси наградата до 1.10.2020г. включително, това се приема за отказ от нея. При тези условия тя ще бъде предоставена на резервно изтеглен печеливш.

 

РАЗДЕЛ 7.

 1. Лични данни
  • Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.
  • Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите техните данни да бъдат запазени и обработвани от „Алхинора“ ЕООД. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в играта и получаване на наградите и маркетингови цели на „Алхинора“ ЕООД . Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.
  • Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

 

РАЗДЕЛ 8.

 1. Други условия
  • Организаторът не поема отговорност или задължения за:
   • Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.
   • Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.
  • Организаторът си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.
  • Оспорването на резултатите от играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

 

 • Участниците и победителите нямат право да публикуват коментари с неетично и неморално съдържание в разрез с добрите нрави, вулгарни и обидни думи, коментари, които провокират и/или стимулират омраза или всяко друго поведение, забранено от закона, коментари в нарушение на Закона за защита от дискриминация, коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти, религиозни и политически символи и послания. Организаторът се разграничава от подобни прояви и запазва правото си да изключи от участие всеки потребител с поведение в нарушение на настоящите правила.

 

 • Организаторът си запазва правото да премахва от Facebook страницата си всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора е окончателно.

 

 

 

 

Тази бележка се отнася към общите условия. Участвайте от тук >>